fbpx
BEJELENTKEZÉS

REGISZTRÁLÁS0
  •  x 
No products in cart

Általános Szerződési Feltételek

(Hatályos: 2019. január 24-től)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Sirowa Hungary Kft. (továbbiakban: Sirowa) által üzemeltetett www.wellastudiobudapest.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül a felhasználó fodrász/fodrászszalon (továbbiakban: Fodrász) által történő regisztráció vagy bármely megrendelés esetén. 

A Sirowa adatai:

név: Sirowa Hungary Kft.

székhely: 1138 Budapest, Tomori utca 32.

telefon: 06-70-612-4483

email: hu.sirowa@sirowa.com

cégjegyzékszám/bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-300316

adószám: 25989757-2-43

tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye, email címe: Ötletes Megoldások Kft.., 1092 Budapest, Erkel u.13/Ainfo@otletesmegoldasok.hu

Sirowa tájékoztatja a Weboldal látogatóit, hogy a Weboldalon regisztrálni és szolgáltatást megrendelni csak fodrászok, fodrászszalonok jogosultak, tekintettel arra, hogy Sirowa tevékenységi köre és így a Weboldal célja a professzionális fodrászati tevékenységet ellátók részére szolgáltatás nyújtása. A Fodrász nem minősül fogyasztónak a Weboldalon igénybe vehető szolgáltatások tekintetében, mivel a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

  1.       Regisztráció 

A Weboldalon a Fodrásznak lehetősége van regisztrálni. A regisztrációhoz szükséges, hogy a Fodrász a regisztráció során a Sirowa által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció elküldését követően Sirowa 72 órán belül ellenőrzi, hogy a regisztráló Fodrász a Sirowa szerződéses partnere-e, és ezen időn belül értesíti a Fodrászt, hogy jogosult-e partneri besorolásra. A regisztráció a Sirowa általi visszaigazolást követően tekinthető befejezettnek. Partneri besorolást azok a Fodrászok kaphatnak, akik Sirowa szerződéses partnerei („Szalonszerződést” kötöttek Sirowával). A Fodrász csak partneri besorolás esetén jogosult az oktatások tekintetében az árkedvezményre, illetve kap hozzáférést a „Letöltések” oldalhoz.

Fontos, hogy ha a Fodrász már Sirowa szerződött partnere, akkor a Weboldalon azokkal az adatokkal regisztráljon, melyeket a szerződése is tartalmaz, ellenkező esetben a szerződése alapján részére esetlegesen járó kedvezményekre nem lesz jogosult, azokat nem fogja tudni érvényesíteni. A szerződés alapján járó kedvezmények érvényesítése csak jóváhagyott, befejezett regisztrációt követően, a regisztrált „fiókkal” belépve lehetséges.

A regisztráció során a Weboldal figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Fodrászt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz vagy megrendeléshez helyesbítés szükséges. A Sirowa-t a regisztráció vagy megrendelés során a Fodrász által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a megrendelési folyamat során, vagy a vásárlást megelőzően a Weboldal felső fejléc sorában található “Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Fodrász az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztrációval egyidejűleg a Fodrász hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Sirowa email-ben ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön. A Sirowa Weboldalán kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a Fodrász akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.
 

  1.       Megrendelés 

A Fodrász a megrendelését a Weboldalon a kiválasztott oktatás kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után vagy „vendégként” vásárolva, a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés megerősítés” -sel tudja leadni. A “megrendelés megerősítés”-sel a Fodrásznak fizetési kötelezettsége keletkezik a Sirowa felé. Ha a Fodrász „vendégként” rendel, a megrendelés során meg kell adnia a megjelölt adatokat. Regisztrált felhasználókénti vásárlás esetén a regisztráció során megadott adatokkal történik a megrendelés. A megrendelés során a Fodrász a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, más oktatás hozzáadásával vagy törlésével stb. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Sirowa a Weboldal által generált automatikus e-mail üzenetben visszaigazolja a Fodrásznak a szerződési jognyilatkozatának beérkezését. A Fodrász mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Sirowa-tól ezt az automatikus visszaigazoló e-mailt. A visszaigazoló email elküldése még nem jelenti azt, hogy a Sirowa a Fodrász ajánlatát elfogadja, a szerződés ekkor még nem jön létre. Sirowa a megrendelt szolgáltatás ellenértékének Sirowa részére történő megfizetését követően külön email-ben tájékoztatja a Fodrászt a megrendelése elfogadásáról, a szerződés ezen fizetést visszaigazoló email-lel jön létre Sirowa és a Fodrász között.  A megrendelés mindaddig nem minősül elfogadottnak Sirowa által, amíg a Fodrász a megrendelt szolgáltatás ellenértékét nem fizeti meg Sirowa részére. Az átutalással történő fizetés az összeg Sirowa bankszámláján történő jóváírásának napján minősül teljesítettnek.

Sirowa felhívja az érdeklődők figyelmét arra, hogy az egyes oktatásokon csak korlátozott számú jelentkező részvételére van lehetőség, ezért a megrendelt oktatásra a jelentkezést (a megrendelést) az ellenérték megfizetéséig Sirowa nem tekinti elfogadottnak. A megrendelt szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig az oktatáson a Fodrász részvétele nem biztosított. Ha a megrendelés és az ellenérték megfizetése közti időben a megrendelt oktatásra a résztvevők száma elérte a maximális létszámot, és ezért a Fodrász az oktatáson nem tud részt venni, Sirowa az esetlegesen már beérkezett ellenértéket annak megfizetésétől számított 30 napon belül fizeti vissza átutalással a Fodrász részére. Ebben az esetben Sirowa nem fizeti vissza az ellenérték megfizetésével kapcsolatos költségeket, így különösen például a készpénzben történő fizetés esetén fizetendő kezelési költséget vagy az átutalás banki költségét.

Az egyes oktatások lényeges tulajdonságait és árát az oktatások adatlapjai tartalmazzák. A Weboldalon feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A Sirowa az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

 

A Sirowa mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os ár, akkor a Sirowa nem köteles a szolgáltatást a tévesen feltüntetett áron nyújtani. A Sirowa fenntartja a jogot a tévedésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. A Sirowa felajánlhatja a Fodrásznak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, melynek ismeretében a Fodrász elállhat vásárlási szándékától.

  1.       Elállási jog

Sirowa a Fodrász számára a megrendelt oktatás tekintetében elállási jogot biztosít a következők szerint:

Ha a Fodrász a „megrendelt” oktatáson nem kíván vagy nem tud részt venni, és az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát eljuttatja Sirowa-hoz az oktatás időpontját megelőző 28. napig, a Fodrász – választása szerint – az általa fizetett teljes oktatási díj visszatérítésére jogosult vagy másik oktatást/oktatási napot választhat (a szabad helyek függvényében).

Ha a Fodrász az elállási nyilatkozatát az oktatás időpontját megelőző 21. és 28. nap közötti időszakban juttatja el Sirowa-hoz, az általa fizetett oktatási díj 40%-ának visszatérítésére jogosult.

Az oktatás időpontját megelőző 21. napot követő elállás esetén a Fodrász visszatérítésre nem jogosult, az általa fizetett oktatási díjat elveszíti.

Az oktatási díj visszafizetését Sirowa átutalással teljesíti a Fodrász által az elállási nyilatkozatban megadott bankszámlára.

  1.       Fizetési információk, lehetőségek 

A Weboldalon banki átutalásos, bankkártyás, vagy értékesítési konzultánsnál készpénzes fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek közül a Fodrász a megrendelési folyamat során választhat.

Sirowa átutalásos fizetési mód választása esetén, ha az összeg jóváírása Sirowa bankszámláján 7 napon belül megtörténik 5% árengedményt ad az oktatás Weboldalon közzétett árából. A kedvezmény az átutalásos mód kiválasztását követően a Kosárban érvényesítésre kerül, a megjelenített fizetendő végösszeg a kedvezményt már tartalmazza.

Sirowa a Weboldalon keresztül történő bankkártyás fizetési mód választása esetén 10% kedvezményt ad az oktatás Weboldalon közzétett árából. A kedvezmény a bankkártyás fizetési mód kiválasztását követően a Kosárban érvényesítésre kerül, a megjelenített fizetendő végösszeg a kedvezményt már tartalmazza.

A bankkártyás fizetés esetén a kiválasztott oktatás megrendelése után a Fodrászt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Fodrásznak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" lehetőséget válasszák, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben a Fodrász Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhata el a Bank, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Az oktatás árának a Sirowa értékesítési konzultánsánál, készpénzben történő kifizetése esetén Sirowa 990 Ft kezelési költséget számít fel, mely az oktatás árával egyidejűleg fizetendő. Az elállási jog gyakorlása esetén a kezelési költség a Fodrásznak nem kerül visszafizetésre.

A Sirowa által az alábbi másodlagos azonosítók regisztráltak az UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000098-83970008 számú HUF folyószámlához rendelve, ezzel lehetőséget biztosítva az új lehetőség kihasználására.
Ha a Fodrász ezen másodlagos azonosítók egyikére címzi az utalást, akkor a fenti bankszámlaszámra fog megérkezni a befizetés.

Másodlagos azonosítók:

  1. e-mail: hu.sirowa@sirowa.com
  2. telefon: +36-703663143
  3. adószám: HU25989757SimplePay adattovábbítási nyilatkozat
A SimplePay rendszerén keresztül végzett bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó (Vásárló) tudomásul veszi, hogy az Ötletes Megoldások Kft. (1092 Budapest, Erkel utca 13/A ), mint adatkezelő által üzemeltetett www.hasznaltszoftver.eu honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, számlázási cím adatok szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

SimplePay tájékoztató vásárlóknak:

https://www.simplepay.hu/vasarloknak

 

  1.       Panaszkezelés

Panasszal, vagy bármilyen igénnyel kapcsolatban a Sirowa áll a Fodrász rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: email: wellastudiobudapest@sirowa.com, tel.: 06-70-367-2407

A Fodrász a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a Sirowa a lehető legrövidebb időn belül elbírál.

  1.       Vegyes rendelkezések 

A Weboldalon megjelenített valamennyi tartalom (szolgáltatás-, termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Sirowa, illetve a Sirowa által forgalmazott márkák védjegyjogosultja. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. 

A Sirowa kizárja a felelősségét a Weboldal használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Weboldal használata során felmerülő bármely kárért. A Weboldal használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. 

A Sirowa fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

A szerződés elektronikus úton, nem írásban megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A Sirowa és a Fodrász között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.  

Az ÁSZF szövege letölthető innen

 

Image Image Image Image Image Image Image

ELÉRHETŐSÉGEK

Image
Image
Image

+36 70 367 2407

wellastudiobudapest@sirowa.com

www.wellastudiobudapest.hu

ELÉRHETŐSÉGEK

+36 70 367 2407

info@wellastudiobudapest.hu

www.wellastudiobudapest.hu

SZOLGÁLTATÁSOK

BEMUTATKOZÁS

HÍRLEVÉL

Ne hagyja ki újdonságainkat és ajánlatainkat! Iratkozzon fel hírlevelünkre!